Twierdzenie Thevenina


Każdy liniowy dwójnik aktywny można przedstawić w postaci źródła napięcia o sile elektromotorycznej równej napięciu między rozwartymi zaciskami wyjściowymi dwójnika aktywnego. Rezystancja wewnętrzna tego źródła jest równa rezystancji tego dwójnika po usunięciu wszystkich źródeł energii.


Usunięcie źródeł energii rozumiemy jako zwarcie źródeł napięcia oraz rozwarcie źródeł prądowych. Ze względu na to, iż każdy obwód elektryczny można traktować jako dwójnik aktywny względem dwóch zacisków, każdy taki obwód można zastąpić właśnie zastępczym źródłem napięcia względem tej pary zacisków.

Pewnego rodzaju uzupełnieniem i rozszerzeniem twierdzenia Thevenina jest twierdzenie Nortona.

Dowód twierdzenia Thevenina

Przykłady

Układ pierwszy (jak na rysunku powyżej)

Układ drugi (jak na rysunku powyżej)

 

Układ trzeci (jak na rysunku powyżej)

Powrot do strony glownej Teorii Obwodow