Wstęp do programu Pspice dla początkujących.
 
Na wstępie chciałbym przedstawić co ten program może i jakie kryje możliwości.

Program pozwala na realizację następujących zagadnień:
1. Analiza nieliniowa stałoprądowa.
2. Analiza nieliniowa stanów nie ustalonych.
3. Analiza liniowa zmiennoprądowa.

Jak widać możemy badać na różny sposób obwody elektryczne / elektroniczne.
Jednak musimy jasno powiedzieć co możemy użyć w układzie.
Lista elementów:
1. Rezystory.
2. Kondensatory.
3. Cewki.
4. Niezależne źródła napięcia i prądu.
5. Źródła sterowane.
6. Elementy półprzewodnikowe:
    a) diody,
    b) tranzystory bipolarne,
    c) tranzystory polowe złączowe i z izolowaną bramką.
7. Elementy cyfrowe, ale tylko napięcia.
Nie jest to kompletna lista możliwych elementów jakie zawiera ten program,
istnieją jeszcze dodatkowe biblioteki zawierające rzeczywiste układy np. wzmacniacze operacyjne.

Dodatkowym elementem podnoszącym atrakcyjność tego programu jest możliwość deklarowania własnych elementów i modyfikacji już istniejących.
 

 Powrót do strony głównej.