Instrukcja obsługi programu EAGLE   EAGLE jest pełnym, wydajnym programem do projektowania obwodów drukowanych i rysowania schematów ideowych.
W celu "wystartowania" programu wymagany jest następujący hardware:
- komputer IBM PC/XT/AT, PS2 lub kompatybilny (MS-DOS)
- monitor kolorowy EGA lub VGA
- mysz, kompatybilna z Microsoft'em
- interface równoległy
Jako urządzenia wyjścia możliwe do zastosowania są: drukarki igłowe i laserowe, plotery i fotoplotery, wiertarki do obwodów drukowanych.

PODSTAWOWE CECHY PROGRAMU EAGLE
PODSTAWOWE DEFINICJE I PROCEDURY
RYSOWANIE UKŁADÓW PŁYTEK (BEZ SCHEMATIC MODULE)
PIERWSZE KROKI
PODSTAWY EDYTOWANIA
PROJEKTOWANIE OBWODU DRUKOWANEGO
CZYTANIE LISTY NETSÓW
OPTYMALIZOWANIE UKŁADU ELEMENTÓW NA PŁYTCE
MANIPULOWANIE WIĘCEJ NIŻ JEDNYM ELEMENTEM 

Powrót do strony głównej.