Komputerowe projektowanie obwodów - laboratorium

 

1. Zadanie 1. Analiza obwodu prądu stałego czterema metodami

2. Zadanie 2. Stany nieustalone

3. Zadanie 3. Wyznaczanie wrażliwości w układzie stałoprądowym

4. Projektowanie układu stałoprądowego ze źródłami sterowanymi: Hook-Jeeves, Gauss-Seidel

5. Projektowanie układu rezystancyjnego Hook-Jeeves, Metoda najszybszego spadku

6. Projektowanie korektora częstotliwościowego: Gauss-Seidel, Newton-Raphson, N-R z SVD

7. Projektowanie filtru aktywnego: Metoda Hooka-Jeevesa, Metoda Gaussa-Seidela, Metoda gradientowa;

Wstecz