--------
KETiI
--------

 

1. Wybór tematów z Analizy i Projektowania Obwodów Elektrycznych

 1. Modelowanie elementów układu przy analizie numerycznej.
 2. Analiza stanów nieustalonych. Metoda zmiennych stanu. Modele L i C.
 3. Definicje wrażliwości. Wraliwość małoprzyrostowa.
 4. Analiza wrażliwości przy użyciu twierdzenia Tellegena.
 5. Analiza wrażliwości przy użyciu układu przyrostowego.
 6. Wyznaczanie gradientu funkcji błędu za pomoc układu dołączonego.
 7. Bezgradientowe metody optymalizacji.
 8. Gradientowe metody optymalizacji.
 9. Wyznaczanie wrażliwości z symbolicznej postaci funkcji obwodu.
 10. Analiza układów nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.
 11. Algorytmy genetyczne.

3. Zaliczenie wykładu i projektu z "Analizy i Projektowania Obwodów Elektrycznych" (sem. zimowy)

Ocena z laboratorium będzie taka sama, jak z projektu.

Lp

Nr albumu

1

2

3

4

5

6

7

8

Ocena projekt

Ocena wykad

1

37865

5

5

5

5

5

5

4

4+

5

4+

2

36804

4

4

4

4

4

4

4

3

4+

4

3

33973

4

4

4

4

4

4

3-

3

3+

 

4

36806

4

4

4

4

4+

4

4

3

4+

4

5

33971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

33908

4

4

4

4

4

4

4

4

4+

4

7

46909

4

 

4

4

4

4

4

3+

 

 

8

47423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

30772

3+

4

4

4

3

4

4

4

4+

4

10

29596

4

4

4

4

4

4

4

4

4+

4

11

24941

4

4

4

4

4

4

4

4

5

4+

12

37119

4

4

4

4

4

4

4

4+

5

5

13

36811

4

5

4

5

4

5

4

4

4+

4

14

36813

4

4

4

4

4

4

4

4+

4+

4

15

48262

4

4

4

4

4

4

4

3+

4+

4

16

47424

5

4

4

4

4

4

4

3+

4+

4

17

37121

4

4

4

4

4

4

4

4+

4+

4

18

37122

4

4

4

4

4

4

4

4+

4+

4

19

47425

5

4

4

4

4

4

4

4+

4+

4

20

36749

4

4

4

4

4

4

4

4

4+

4

21

37125

4

4

4

4

4

4

4

4+

4+

4

22

37591

4

4

4

4

4

4

4

4

4+

4

23

20173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

37130

5

5

5

5

5

5

4

4+

5

4+

25

47426

3

4

4

4

3

4

4

4

4+

4

26

36775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

6988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

38179

5

4

5

5

4

5

6

4+

5

4+

29

37683

3

4

4

4

4

4

4

4

4+

4

30

33959

5

5

5

4

5

4

5

4

5

4+

31

48263

4

4

4

4

4

4

4

3

4+

4

32

47427

5

4

4

4

4

4

4

4+

4+

4

33

36797

4

4

4

5

4

5

4

4+

5

4+

34

37139

4

4

4

4

4

4

4

4

4+

4

4. Elektrotechnika dla AiR II rok

Zaliczenie poprawkowe wykładu oraz ćwiczeń odbędzie się w dniach:

6 lutego 2020r. godz. 1215 w sali 110 WE

12 lutego 2020r. godz. 1315 w sali 110 WE