Analiza wrażliwościowa układów analogowych

 

1. Zadanie 1. Pojecie wrażliwości małoprzyrostowej

2. Zadanie 2. Wyznaczanie wrażliwości metodą Tellegena

3. Zadanie 3. Wyznaczanie wrażliwości metodą układu przyrostowego

4. Zadanie 4. Rozwiązanie układu przyrostowego metodą macierzową

5. Zadanie 5. Wyznaczanie wrażliwości układu rezystancyjnego

6. Zadanie 6. Analiza tolerancji układu rezystancyjnego

7. Wyznaczanie wrażliwości układu rezystancyjnego metodami: Hooka-Jeevesa oraz Najszybszego spadku

8. Projektowanie układu korektora metodami: Gaussa-Seidela, Newtona-Raphsona oraz N-R z SVD

9. Projektowanie filtru aktywnego metodami: Hooka-Jeevesa, Gaussa-Seidela oraz Gradientową

Wstecz