Analogowe Układy Aktywne

 

1. Zadanie 1. Podstawowe układy wzmacniaczy

2. Zadanie 2. Uzyskiwanie ujemnej rezystancji. NIC

3. Zadanie 3. Badanie układów różniczkującego i całkującego

4. Zadanie 4. Przesuwnik fazowy.

5. Zadanie 5. Generator z mostkiem Wiena

6. Zadanie 6. Prostownik aktywny

7. Zadanie 7. Filtr z symulowaną indukcyjnością

8. Zadanie 8. Filtr z ujemną pojemnością

9. Zadanie 9. Projektowanie filtrów aktywnych

19. Zadanie 10. Projektowanie filtrów metodami: Gaussa-Seidela, Hooka-Jeevesa oraz gradientową

11. Zadanie 11. Projektowanie generatora RC

12. Projektowanie układu korekcyjnego metodami: Gaussa-Seidela, Newtona-Raphsona oraz N-R z SVD

 

Wykłady

1. Czwórniki - teoria i podstawowe czwórniki aktywne

2. Filtry bierne LC. Symulacja indukcyjności. Projektowanie

3. Podstawowe układy aktywne ze wzmacniaczami operacyjnymi

4. Projektowanie generatora RC na wzmacniaczu operacyjnym

5. Teoria filtrów aktywnych. Realizacje układowe i projektowanie.

6. Przykłady projektowania układów aktywnych (zadania powyżej).

Wstecz