Twierdzenie Thevenina

Przykład nr 3

W układzie jak na rysunku poniżej należy obliczyć natężenie prądu I płynącego przez rezystor R5.

 W tym celu zastosujemy twierdzenie Thevenina i zastąpimy układ przez źródło napięciowe. Jako zaciski wyjściowe przyjmujemy zaciski A,B jak na poniższym rysunku.

Obliczamy wartości prądów I1 oraz I3 jako:

oraz napięcie U0:

Zwierając źródło napięciowe E otrzymujemy następujący układ.  

Ze względu na to, iż zaciski C,D są zwarte, układ można przedstawić w prostszej postaci.

Teraz można już łatwo obliczyć rezystancję wewnętrzną źródła napięciowego (widzianą z zacisków A,B).

Szukany prąd wyznaczamy jako:

Wstawiając obliczone wartości otrzymujemy ostateczny wzór:

Powrót do strony głównej