Twierdzenie Thevenina

Przykład nr 1

W układzie jak na rysunku poniżej należy zastąpić układ poprzez jedno źródło napięciowe o rezystancji Rw. Wyjściem układu jest spadek napięcia U na rezystancji R. Wszystkie wielkości wyrażone są w jednostkach podstawowych układu SI (A,V,Ohm).

W tym celu należy po pierwsze obliczyć wartość napięcia źródła. Zastępując rezystancję R rozwarciem (rezystancja nieskończenie duża) obliczamy wartość napięcia U z dzielnika napięcia (przez rezystor 10-omowy prąd nie płynie):

 Wobec tego wartość napięcia U wynosi 5 [V].

Następnym krokiem jest obliczenie rezystancji widzianej z zacisków wyjściowych przy zwartych źródłach napięciowych. W przypadku źródeł prądowych należałoby je rozewrzeć. Schemat tego układu można wówczas przedstawić następująco:

 

Jak widać wartość Rw wynosi:

 

Tak więc, zgodnie z twierdzeniem Thevenina układ można zastąpić źródłem napięciowym o rezystancji Rw jak na poniższym rysunku.

Powrót do strony głównej