METODA SUPERPOZYCJI

                                 (przy obliczaniu obwodów elektrycznych prądu zmiennego)

 

 

 

        W przypadku tym rozkładamy układy wieloźródłowe zgodnie z zasadą, na szereg układów z jednym
        źródłem.
 


        Obliczenie składowych odpowiedzi I' , U', itd. można uzyskać stosując metodę transfiguracji. Odpowiedzi wynikowe są sumami geometrycznymi odpowiedzi składowych ze znakami zależnymi od zgodności ich zwrotów z założonymi zwrotami odpowiedzi wynikowych.
 

                                                            I1 = I1' - I1''   ;   Uw1 = Uw1' - Uw1''
                                                            I2 = I2'' - I2'   ;   Uw2 = Uw2'' - Uw2'
                                                            I = I' + I''        ;   U = U' + U''
 
        Dla układu jak na powyższym rysunku otrzymamy (uwzględniając zasadę transfiguracji):
 
 
 

         Powrót do menu.