Ten pierwszy CIR !!!
 
 
 
Zasady tworzenia.
 
Przykład 1.
 
Przykład 2.
 
Powrót do strony głównej.
 
 
 
 

Zasady tworzenia.
1. Format zbioru CIR:

a)  jest to zbiór tekstowy,
b)  zawiera on następujące elementy:

c)  format zapisu liczb: 2. Zasady opisu układu:

Do opisu układu MUSIMY UŻYWAĆ DUŻYCH LITER .
Układ opisujemy poprzez wymienienie elementów wchodzących w jego skład wraz z podaniem numerów węzłów do jakich są przyłączone. Po numerach węzłów należy podać wartości odpowiednich parametrów danego elementu. Każdy element musi być opisany w osobnej linii zbioru.CIR.
Znak kontynuacji to kropka na końcu linii lub + na początku następnej.

3. Co wolno, a czego nie wolno robić !!!

4.  Poszczególne wersje PSPICE różnią się delikatnie od siebie i mogą tam wystąpić rozszerzenia powyższej specyfikacji.
 

Powrót do strony głównej.

Powrót do początku strony.


 
 
Przykład 1.
 
1. Rysujemy schemacik - Jak mawiał pan Słodowy "Ja już przygotowałem. ".
 
Schemat ten powinen być na papierze, ale oszczędzam las !!!
 
2. Piszemy CIRa.
 
CHARAKTERYSTYKI WEJSCIOWE
VCC 2 0 0
VB 1 0 0
Q1 2 1 0 MODTR
.MODEL MODTR NPN BF 232 BR 24 IS 2.043E-13 CJE 2.4P TF .42N
+TR 28.9N MJE 0.5 MJC 0.5 VJE 1 VJC 1 VAF 50
.DC VB 0.4 0.9 0.01 VCC 0 20 20
.PLOT DC I(VB)
.PROBE
.END
 

3. Uruchamiamy PSPICE nazwa cir,gdy wszystko przebiegło bez przeszkód to uruchamiamy PROBE.
4. Delektujemy się wykresem - pamiętaj ADD_TRACE !!!
5. Jako wykres otrzymamy dwie krzywe dla pracy aktywnej i zakresu nasycenia.
 

Powrót do strony głównej.

Powrót do początku strony.
 


Przykład 2.
1. Schemat.
 
Naprawdę rozległy schemat ?
 
 
2. CIRek.
 
** WZMACNIACZ RÓŻNICOWY - WEJŚCIE SYMETRYCZNE **
**             JFET Z KANAŁEM TYPU n          **
.LIB C:\PSPICE\LIB\EVAL.LIB * TU NALEZY PODAĆ KATALOG BIBLIOTEK *
VDD 1 0 10
IJ 4 0 0.025
VWE 3 6 2
RD1 1 2 2k
RD2 1 5 2k
J1 2 3 4 J2N4393     * RZECZYWISTY TRANZYSTOR (pobrany z biblioteki) *
J2 5 6 4 J2N4393
RG1 3 0 100k
RG2 6 0 100K
.DC VWE -6 6 0.005
.PLOT DC V(2) V(3) V(5) V(6)
.PLOT DC I(RD1) I(RD2) I(VWE)
.PLOT DC V(3,6) V(2,5)
.PROBE
.END

3. Reszta tak jak poprzednio.
4. Dla dowodu wykresik.
Wykres do ilustracji pracy wzmacniacza różnicowego.
 
Powrót do strony głównej.

Powrót do początku strony.