--------
KETiI
--------

 

1. Wybór tematów z „Analizy i projektowania obwodów”

 1. Modelowanie elementów układu przy analizie numerycznej.
 2. Analiza stanów nieustalonych. Metoda zmiennych stanu. Modele L i C.
 3. Definicje wrażliwości. Wrażliwość małoprzyrostowa.
 4. Analiza wrażliwości przy użyciu twierdzenia Tellegena.
 5. Analiza wrażliwości przy użyciu układu przyrostowego.
 6. Wyznaczanie gradientu funkcji błędu za pomocą układu dołączonego.
 7. Bezgradientowe metody optymalizacji.
 8. Gradientowe metody optymalizacji.
 9. Wyznaczanie wrażliwości z symbolicznej postaci funkcji obwodu.
 10. Analiza układów nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.
 11. Algorytmy genetyczne.

Zaliczenie wykładu odbędzie się w godzinach projektu, 20 stycznia o godz. 12:15 w sali A110 lub A209.

Terminy zaliczenia poprawkowego to 2 luty godz. 13:15 oraz 6 luty godz. 12:15, sala A110.

Wyniki zaliczenia dnia 20 stycznia b.r.

Lp

Nr albumu

Imię Nazwisko

Ocena z projektu lub ilość oddanych projektów

Ocena z wykładu

1

30728

 

db+

dst

2

24863

 

0

db

3

43089

 

db

db

4

27959

 

0

dst

5

42206

 

db

dst+

6

30831

 

0

 

7

42207

 

db

dst+

8

42208

 

0

 

9

42209

 

db

db

10

30791

 

db

db

11

31542

 

db+

dst+

12

24632

 

db

bdb

13

30684

 

db+

dst

14

30787

 

8

db+

15

19836

 

0

dst+

16

39869

 

0

dst+

17

42210

 

0

db

18

30680

 

db

db+

19

43269

 

0

 

20

42211

 

0

 

21

30744

 

db+

db

22

114

 

4

db+

23

23787

 

0

 

24

43471

 

bdb

dst

25

42212

 

bdb

dst+

26

27835

 

0

 

27

24060

 

bdb

bdb

28

42213

 

bdb

bdb

29

30648

 

dst

db

30

30761

 

0

 

31

27255

 

db

db+

32

28059

 

0

db

 

2. Zaliczenie wykładu z Elektrotechniki dla AiR odbędzie się 25 stycznia o godz. 14:00 w sali A110

Zaliczenie odbędzie się w dwóch grupach: o godz. 14:00 przychodzą studenci z początku listy,

ostatnim będzie pan Brajan Markowski.

Pozostałe osoby, z końca listy, zgłoszą się o godz. 15:00.

Zaliczenia poprawkowe wykładu i ćwiczeń odbędą się w terminach:

2 lutego (piątek) godz. 13:15 sala A110

6 lutego (wtorek) godz. 12:15 sala A110