--------
KETiI
--------

 

1. Wybór tematów z „Analizy i projektowania obwodów”

 

 1. Modelowanie elementów układu przy analizie numerycznej.
 2. Analiza stanów nieustalonych. Metoda zmiennych stanu. Modele L i C.
 3. Definicje wrażliwości. Wrażliwość małoprzyrostowa.
 4. Analiza wrażliwości przy użyciu twierdzenia Tellegena.
 5. Analiza wrażliwości przy użyciu układu przyrostowego.
 6. Wyznaczanie gradientu funkcji błędu za pomocą układu dołączonego.
 7. Bezgradientowe metody optymalizacji.
 8. Gradientowe metody optymalizacji.
 9. Wyznaczanie wrażliwości z symbolicznej postaci funkcji obwodu.
 10. Analiza układów nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.
 11. Algorytmy genetyczne.

Wyniki zaliczenia z „Analizy i projektowania obwodów”:

 

2. Zaliczenie wykładu i ćwiczeń z Elektrotechniki dla AiR odbędzie się 13 września o godz. 14:00

w budynku przy ul. Sikorskiego 37. Proszę się zebrać na parterze.