--------
KETiI
--------

 

1. Wybór tematów z „Analizy i projektowania obwodów”

 1. Modelowanie elementów układu przy analizie numerycznej.
 2. Analiza stanów nieustalonych. Metoda zmiennych stanu. Modele L i C.
 3. Definicje wrażliwości. Wrażliwość małoprzyrostowa.
 4. Analiza wrażliwości przy użyciu twierdzenia Tellegena.
 5. Analiza wrażliwości przy użyciu układu przyrostowego.
 6. Wyznaczanie gradientu funkcji błędu za pomocą układu dołączonego.
 7. Bezgradientowe metody optymalizacji.
 8. Gradientowe metody optymalizacji.
 9. Wyznaczanie wrażliwości z symbolicznej postaci funkcji obwodu.
 10. Analiza układów nieliniowych metodą Newtona-Raphsona.
 11. Algorytmy genetyczne.

2. Zaliczenie poprawkowe wykładu z Elektrotechniki dla AiR odbędzie się 12 września (środa), godz. 11:00 w sali A110

Dodatkowy termin zaliczenia Elektrotechniki będzie 14 września o godz. 12-tej. Sala na parterze WE (Sikorskiego).

Wyniki zaliczenia w dniu 14.09

1.     38639 dst

2.     39962 dst

3.     38650 ndst

4.     38693 ndst

5.     33836 ndst

6.     36792 ndst