Nowoczesne technologie w elektrotechnice

 

1. Modele RLC. Badanie FRA oraz tradycyjne modele RLC

2. Modele RLC opracowane w KEiD, modele z połączeniami równoległymi

3. Teoria linii długich (do metody TLM)

4. Metoda oparta na TLM

5. Modelowanie rdzenia, pierwszy rezonans FRA

Wstecz